Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2013

olllga
9664 3d6c
Reposted fromcannellle cannellle viasawik sawik
olllga
2993 1652 500
Whispering Mountain
Summit Lake, Kenai, AK
olllga
2993 1652 500
Whispering Mountain
Summit Lake, Kenai, AK
olllga
3050 0a61 500
Alaskan mountain range
olllga
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaedyyp edyyp

October 24 2013

olllga
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaBunnyCADie BunnyCADie
olllga
0208 8f09 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaBunnyCADie BunnyCADie
olllga

Reposted fromMoonTide MoonTide viaBunnyCADie BunnyCADie
olllga
2331 6035
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBunnyCADie BunnyCADie
olllga
5413 2128
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viastrangeworld strangeworld
olllga
Spójrz na siebie. Jesteś młodą osobą. Przestraszoną. Czego się boisz? Przestań się przejmować. Przestań hamować słowa. Przestań myśleć co sądzą inni. Noś to na co masz ochotę. Słuchaj takiej muzyki jaką lubisz. Puść ją głośno i tańcz do upadłego. Wyjdź i pójdź tam gdzie chcesz nie myśląc o jutrze. Nie czekaj na piątek. Żyj teraz. Zrób to teraz. Podejmij ryzyko. Powiedz swe sekrety. Kiedy zrozumiesz, że to Twoje życie?
Spełnij marzenia.
Reposted fromalone-again alone-again viastrangeworld strangeworld
olllga
8272 4546

October 23 2013

olllga
6222 ba9b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastrangeworld strangeworld
olllga
Reposted fromweightless weightless viaedyyp edyyp
olllga
Reposted frominpassing inpassing viaedyyp edyyp

October 21 2013

olllga
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce
— ..
olllga
0583 6090
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaBunnyCADie BunnyCADie
olllga
6259 074e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBunnyCADie BunnyCADie
olllga
7891 9080
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaBunnyCADie BunnyCADie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl